Cvičení všestranně a pro všechny!

Pohybová všestrannost, z.s.

  • realizuje sportovní a volnočasové projekty zaměřené na všestranný pohybový rozvoj.
  • Organizujeme pravidelné cvičební lekce pro děti předškolního a školního věku i návazné akce pro celou rodinu v oblasti zdravého pohybu a stravování.
  • Rádi propojujeme všechny generace cvičících a také trenéry z různých sportovních odvětví.
  • Tvoříme a hledáme nové možnosti aktivního trávení volného času.

V Ostravě a okolí realizujeme od roku 2014 certifikovaný projekt DĚTI NA STARTU, jehož tvůrcem je  FISAF.CZ  Projekt je součástí iniciativy Česko se hýbe.

PROJEKT 2018, 2019, 2020 a 2021 JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2020 a 2021 je projekt spolufinancován z rozpočtu MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE.

PROJEKT je v roce 2021 realizován za podpory programu "Můj klub" Národní sportovní agentury.

OLYMPIÁDA DĚTI NA STARTU OSTRAVA 2018, 2019, 2020 a 2021 JE REALIZOVÁNA S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY - městského obvodu MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY.

OLYMPIÁDA POHYBOVÉ VŠESTRANNOSTI Frýdlant nad Ostravicí 2019 je realizována s podporou Města Frýdlant nad Ostravicí

PROJEKT 2018 JE PODPOŘEN SPOLEČNOSTÍ Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Co o nás řekli

Projekt „Děti na startu“ zajišťoval v naší mateřské škole spolek Pohybová všestrannost, z.s. se svými školenými trenéry. Tým sportovních trenérů vedl děti k rozmanitým pohybovým aktivitám – základům ovládání těla, koordinace, správného běhání, skákání, padání, chytání míče, základů gymnastiky. Tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. Cvičení bylo členěno do samostatných bloků aktivit a stanovišť. Zvláště jsme u dětí zaznamenali oblibu mužské části trenérského týmu, protože mužská autorita je pro děti v mateřských školách vzácná. Závěrem můžeme konstatovat velmi dobrou spolupráci s vedením, bezproblémovou komunikaci a v neposlední řadě naprostou spokojenost dětí i jejich rodičů s realizací tohoto sportovního projektu.

Taťána Kremerováučitelka MŠ Ostrava – Hulváky, Matrasovova 14/A